Bjerk Elektro AS

Tjenester

Vi utfører service og installasjonarbeider på alle anleggstyper innen bolig og næring.

Tjenester rettet mot det private boligmarkedet

 • Elektroinstallasjoner i nybygg og tilbygg
 • Rehabilitering og modernisering
 • Service og vedlikehold på eksisterende installasjoner
 • Feilsøking
 • Belysningsanlegg
 • Varmeanlegg
 • Ladeanlegg for elbil
 • Utskifting av inntak og sikringsskap
 • Utbedring av tilsynsrapport
 • Smarthus
 • Elkontroll

Tjenester rettet mot næringsmarkedet

 • Elektroinstallasjoner i nybygg og tilbygg
 • Service og vedlikehold for industri og næring/forretningsbygg
 • Rehabilitering og modernisering
 • Belysningsanlegg
 • Varmeanlegg
 • Ladeanlegg for elbil
 • Data-spredenett
 • Porttelefonanlegg
 • Nødlysanlegg
 • Brannvarslingsanlegg
 • AV-anlegg
 • Elkontroll